Lekar, pyssel och samlarmani

Vad lekte man med på 70-talet – innan datorernas och mobiltelefonernas ankomst ?
Här har jag samlat lite minnen från förr !