70-talets poptidningarna

Det fanns några POP-tidningar på 70-talet som man gärna ville ha – främst på grund av de läckra, stora planscherna som medföljde tidningen.

POSTER var rena rama drömmen !!!! En hel tidning med posters av idolerna. Mitt flickrum var tapetserat med de fina planscherna på ABBA:

Andra Poptidningar som man gärna ville ha var dessa:
Här är tidningarna ZIP nr 2 – 1974, Tiffany nr 15 – 1973 och det allra första numret av tidningen GO nr 1 – 1973.